Click en open tracking

Je kunt de click tracking van SMTPeter gebruiken om te zien wat de gebruikers aantrekt. Als click tracking ingeschakeld is worden alle links verstuurd met SMTPeter herschreven. In plaats van de originele hyperlink te openen leidt de link naar een van de web servers van SMTPeter. Deze slaat de klik op in de logs en stuurt de gebruiker vervolgens door naar de daadwerkelijke website. Dit gaat allemaal zo snel dat de gebruiker hier niets van merkt.

Hetzelfde gebeurd met klikken op afbeeldingen. Alle afbeelding links worden herschreven, zodat afbeelding worden gedownload via de SMTPeter server in plaats van de originele server. Door dit te doen kunnen we ook registreren wanneer de email geopend wordt, omdat we zien dat de afbeelding wordt gedownload.

Click tracking inschakelen

Emails kunnen naar SMTPeter worden gestuurd met de SMTP API en de REST API. Beide API's hebben de mogelijkheid klik tracking in te schakelen.

In de REST API kun je een "trackclicks" property meegeven in de JSON of de POST data.

In de SMTP API kun je een x-smtpeter-trackclicks MIME header meegeven aan je email of naar het dashboard gaan en gegevens aanmaken waarvoor click tracking is ingeschakeld.

Scam preventie

Sommige email programma's geven een waarschuwing als een klikbare URL naar een andere URL gelinkt wordt dan weergeven wordt.

<a href="http://clicks.smtpeter.com/path/to/file">www.example.com</a>

De bovenstaande link resulteert in een dit bericht kan spam zijn waarschuwing in email programma's, omdat het lijkt alsof de link naar "example.com" gaat voor de gebruiker maar in werkelijkheid "clicks.smtpeter.com" opent.

Als je zulke waarschuwingen wilt voorkomen kun je aangeven dat SMTPeter dit soort hyperlinks niet moet herschrijven. Je kunt ook in plaats van de URL text weergeven:

<a href="http://clicks.smtpeter.com/path/to/file">mijn website</a>

API en dashboard

Alle clicks en opens worden opgeslagen in een log. Je kunt hier toegang toe krijgen met de REST API. Je hebt dan toegang tot alle onbewerkte data (in XML, JSON of csv).

Daarnaast zal SMTPeter periodiek deze files doorlopen om relevante informatie weer te geven op het dashboard. Je krijgt zo meteen inzicht in de meest effectieve links als je het dashboard opent.

Een overzicht van alle types van logfiles die we opslaan wordt weergeven in de onderstaande tabel. Je kunt de individuele log bestanden pagina bekijken om inzicht te krijgen in de inhoud van deze files.

Log bestand Omschrijving
attempts log file informatie over alle berichten verstuurd met SMTPeter
bounces log file informatie over bounces
clicks log file informatie over de kliks
deliveries log file informatie over het afleveren van berichten
dmarc log file informatie over DMARC statistieken
failures log file informatie over mislukte verzendpogingen
opens log file informatie over de opens
responses log file informatie over response mails ontvangen door SMTPeter

Click tracking domein

Bij het herschrijven van links proberen we deze zo veel mogelijk op het origineel te laten lijken. We laten het pad in tact en voegen alleen een kleine identifier toe. We veranderen ook de originele hostname in de URL naar een hostname die naar de SMTPeter web servers verwijst. Dit is standaard "clicks.smtpeter.com".

Echter raden wij aan om op het dashboard een ander klik domein te configureren. Sommige gebruikers herkennen jouw hyperlink (die zichtbaar is wanneer er een muis over hangt) als klik registratie en zullen daarom niet klikken, of de registratie op andere wijze te omzeilen. Als je echter je klik domein verandert naar iets als "aanbiedingen.jouwbedrijfnaam.com" geef je gebruikers meer vertrouwen om de link aan te klikken.

DNS configuratie

Als je je eigen klik domein instels moet je ervoor zorgen dat dit domein terugleid naar de SMTPeter server om opgeslagen te worden en de gebruiker weer door te sturen. De makkelijkste manier om dit te doen is om een DNS CNAME connectie aan te maken met "clicks.smtpeter.com".

De precieze manier om dit te doen hangt af van je DNS provider. Als je hierover vragen hebt, moedigen we je aan deze aan hen te stellen.

Meer informatie