MIME data versturen

Je hebt tenminste twee properties nodig om een e-mail te kunnen versturen. Het "recipient" adres dat gebruikt gaat worden in het RCPT TO gedeelte van de SMTP protocol en de algehele "MIME" data.

{
  "recipient":  "john@doe.com",
  "mime":     "MIME-Version: 1.0\r\nFrom: <info@example.com>\r\n...."
}

Het merendeel van de "MIME" code is in dit geval weggelaten om het voorbeeld makkelijk te kunnen begrijpen. Je kunt de "mime" property weglaten, als je zelf geen "MIME" bericht wil maken. Gebruik dan wel de speciale properties zoals "subject", "text" en "html", zodat SMTPeter de mime data kan aanmaken (zie MIME door SMTPeter laten maken).

Je hoeft enkel en alleen een recipient adress aan te leveren om een e-mail te versturen. Echter, als je bekend bent met het SMTP protocol weet je dat je normaal gesproken ook een envelope address moet opgeven. Dit envelope address is het adres waar bounces of momenteel-niet-op-kantoor replies naartoe worden verstuurd. SMTPeter neemt alle zorgen weg omtrent het afhandelen van die bounces en daarom hoef je in dit geval geen envelope adres op te geven. SMTPeter doet dit proces helemaal zelfstandig.

Het is ook mogelijk om zelf bounces af te handelen. Dit doe je door een extra envelope adres toe te voegen aan de input data. Naast dit envelope adres is het wellicht ook interessant om een DSN property toe te voegen. Hiermee kun je aangeven welke soort berichten je over de bounces wilt ontvangen.

{
  "recipient":  "john@doe.com",
  "envelope":   "myaddress@example.com",
  "mime":     "MIME-Version: 1.0\r\nFrom: <info@example.com>\r\n...."
}

Meer informatie