Webhooks voor failures

Het is mogelijk om live notificaties te ontvangen over failed deliveries. Je kunt dit doen door een feedack loop op te zetten voor deze vorm van meldingen. Je krijgt dan meldingen over fouten die ontstaan bij de SMTP handshake en meldingen over e-mails die vooraf werden goedgekeurd en later alsnog een failure rapport ontvingen.

Synchronous versus asynchronous

Het SMTP protocol stelt ontvangende servers in staat om een e-mail af te wijzen of te accepteren. SMTPeter maakt een call, naar de door jou aangegeven URL als een e-mail wordt afgewezen. Het kan ook voorkomen dat een e-mail wordt geaccepteerd om vervolgens later alsnog afgewezen te worden. Deze asynchronous errors worden ook door SMTPeter opgepikt en vervolgens meegegeven aan de Webhook.

De meeste e-mail servers gebruiken vaak de officiele Delivery Status Notification om bounce meldingen te versturen. Dit formaat stelt SMTPeter in staat om automatisch bounces te herkennen, te loggen en te rapporteren via Webhooks. Echter, deze officiele standaard wordt niet door iedere e-mail server gebruikt en sommige grote spelers sturen zelfs eigen bedachte notificaties. We doen uiteraard ons uiterste best om alle type bounces te registreren en aan de Webhook mee te geven, maar dit lukt niet altijd vanwege de vele verschillende formaten waarin bounces worden gemeld.

Het is ook mogelijk alle bounces te ontvangen met een Webhook voor bounces.

Variabelen

SMTPeter gebruikt HTTP POST calls om data naar je toe te sturen. Dit kan gedaan worden over HTTP of over HTTPS. De volgende variabelen worden gebruikt in POST calls:

Variabele Description
id Unieke id van het bericht dat de failure triggerde
type Type van de actie die de Webhook triggerde ('failure')
timestamp Tijdstempel van de failure (YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaat)
time Unix tijd van de failure
recipient E-mailadres van de ontvanger die de failure triggerde
action Actie die voorgekomen is ('failure' of 'failed')
state Staat in het SMTP protocol van de fout ("bounce" voor asynchrone bounces)
code Optionele SMTP error code
extended Optionele extended SMTP status code
description Optionele omschrijving van de fout
tags Tags geassocieerd met het bericht

De 'id', 'recipient' en 'tags' variabelen stellen je in staat om de klik te linken aan de originele verstuurde e-mail.

Meer informatie