Personaliseren van e-mails

Je hebt al kunnen lezen hoe je met SMTPeter een e-mail naar meerdere personen tegelijk kunt sturen. Soms wil je inderdaad identieke e-mails naar een groep mensen sturen, maar vaak wil je dat elke e-mail toch persoonlijk is. Dit kan met SMTPeter door in je bericht code op te nemen die vervangen moet worden met gegevens van de ontvanger. De gegevens van de ontvanger worden, op de aangegeven plaatsen, ingevuld door SMTPeter nog voordat het bericht daadwerkelijk wordt verstuurd.

De manier waarop je in je bericht aangeeft waar iets vervangen moet worden is gebaseerd op een speciale syntax. Deze syntax maakt het makkelijk om tekst met code te mengen. Meer hierover volgt later. Allereerst bespreken we hoe je personalisatie data meegeeft.

Personalisatie data bij één ontvanger

Als je een e-mail verstuurd naar één ontvanger, kun je de personalisatie data in de JSON meegeven in de data property. Een JSON ziet er dan als volgt uit:

{
    "recipient": "john@doe.com",
    "data"     : {
        "voornaam"  : "John",
        "achternaam" : "Doe",
        "kinderen"   : ["Jane", "Joe", "Jacky", "Josef"]
    }
}

Voor het personaliseren beschik je nu over de variabelen voornaam, achternaam en kinderen. De variabelen voornaam en achternaam hebben respectievelijke de waardes John en Doe. De variabele kinderen is een array met daarin de waardes Jane, Joe, Jacky en Josef. De namen van de variabelen mag je zelf kiezen, maar er gelden enige regels. Deze regels staan beschreven in het gedeelte over personalisatie.

Personalisatie data bij meerdere ontvangers

Als je e-mail verstuurt naar meerdere ontvangers, kun je de personalisatiedata per ontvanger meegeven door een array achter de ontvanger in kwestie te zetten. Een JSON ziet er dan als volgt uit:

{
    "recipients": {
        "jane@doe.com": {
            "voornaam": "Jane",
            "achternaam": "Doe",
            "kinderen": ["Jacky", "Joe"]
        },
        "john@doe.com": {
            "voornaam": "John",
            "achternaam": "Doe",
            "kinderen": ["Jacky", "Joe"]
        }
    }
}

In het bovenstaande voorbeeld is het mogelijk om met de variabelen voornaam, achternaam en kinderen in je e-mails aan de slag te gaan. Je kunt deze variabelen op allerlei plekken in je e-mails aangeven. Vervolgens wordt de e-mail verstuurd (naar bijvoorbeeld jane@doe.com) en zorgt SMTPeter ervoor dat de variabele "voornaam" de waarde "Jane" bevat. Respectievelijk bevat de variabele "John" als de e-mail naar john@doe.com wordt verstuurd.

Gebruik van personalisatie variabelen

Eerder is al besproken hoe je kunt aangeven wat precies gepersonaliseerd moet worden. Je doet dit door middel van een gemakkelijke syntax. Je kunt de variabelen aanroepen door bijvoorbeeld {$variabeleNaam} te gebruiken. Een simpel voorbeeld hiervan is:

{
    "recipients": {
        "jane@doe.com": {
            "voornaam": "Jane",
            "achternaam": "Doe",
            "kinderen": ["Jacky", "Joe"]
        },
        "john@doe.com": {
            "voornaam": "John",
            "achternaam": "Doe",
            "kinderen": ["Jacky", "Joe"]
        }
    },
    "from": "info@example.com",
    "to": "{$recipient}",
    "subject": "Hallo {$voornaam}",
    "text": "Hallo {$voornaam} {$achternaam}!"
}

Verstuur je een e-mail naar Jane? Dan ziet dat er zo uit:

"subject": "Hallo Jane" 
"text": "Hallo Jane Doe!"

Verstuur je een e-mail naar John? Dan ziet dat er zo uit:

"subject": "Hallo John"
"text": "Hallo John Doe!"

De variabele recipient krijg je automatisch en is gelijk aan het recipient adres. Je kunt nagaan dat in dit voorbeeld de recipient variabele in de "to" header wordt gebruikt. Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden van deze syntax, verwijzen we je graag naar het overzicht van de modifiers.

Wist je al dat je met SMTPeter ook templates kunt versturen? Dit scheelt een hoop tijd en ziet er professioneel uit: