Webhooks voor deliveries

Door het opzetten van een Webhook voor deliveries (afleveringen) krijg je live meldingen over elk afgeleverd bericht. We sturen een HTTP/HTTPS POST call naar je server met relevante informatie over de aflevering.

Variabelen

Met elke POST call worden de volgende variabelen toegestuurd:

Variabele Omschrijving
id Unieke identifier van het afgeleverde bericht
recipient E-mailadres van de ontvanger
time Unix tijd van de delivery
timestamp Tijdstempel van de bounce (YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaat)
code Statuscode vanuit de ontvangende mailserver
extended Uitgebreide statuscode vanuit de ontvangende mailserver
description Beschrijving vanuit de ontvangen mailserver
type Type van de actie die de Webhook triggerde ('delivery')
tags Tags geassocieerd met het bericht

De 'id', 'recipient' en 'tags' variabelen stellen je in staat om de aflevering te linken aan de originele verstuurde e-mail.

Waarschuwing

Zoals hierboven beschreven wordt deze Webhook uitgevoerd na ieder afgeleverd bericht. Hierdoor kan dit zorgen voor een grote hoeveelheid berichten richting je server.

Meer informatie