Webhooks voor kliks

SMTPeter kan alle hyperlinks in je e-mails herschrijven als je click-tracking toestaat. Op deze manier worden alle kliks van je gebruikers geregistreerd. Dit gebeurt automatisch, snel en eigenlijk onbewust voor de gebruiker.

Met een Webhook kun je meldingen over kliks zelf live ontvangen. Voor elke klik wordt een HTTP/HTTPS POST call naar je server verstuurd met relevante informatie over de klik.

Variabelen

Met elke POST call worden de volgende vaiabelen toegestuurd:

Variabele Omschrijving
id Unieke identifier van de e-mail waarop werd geklikt
type Type actie die de Webhook triggerde ('click')
timestamp Tijdstempel van de klik (YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaat)
time Unix tijd van de klik
recipient E-mailadres van de gebruiker die heeft geklikt
ip IP adres van de gebruiker die heeft geklikt
original De originele url
useragent Optionele user agent string (vanuit http request header)
referer Optionele referer (vanuit http request header)
tags Tags geassocieerd met de mail

De 'id', 'recipient' en 'tags' variabelen stellen je in staat om de klik te linken aan de originele verstuurde e-mail.

Meer informatie