Geavanceerde verzendopties

Door speciale properties toe te voegen aan de input van de JSON, kun je bepaalde properties van SMTPeter aan- of uitzetten. Zo kun je bijvoorbeeld het aantal clicks, opens en bounces nagaan. Ook kun je bijvoorbeeld aangeven dat je wilt dat SMTPeter de CSS code inline zet.

{
  "recipient":  "john@doe.com",
  "mime":     "MIME-Version: 1.0\r\nFrom: <info@example.com>\r\n....",
  "inlinecss":  true,
  "trackclicks": true,
  "trackopens":  false,
  "trackbounces": true,
  "preventscam": true,
  "tags": [
    "tag1",
    "tag2"
  ],
  "maxdelivertime": "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
}

Zet CSS inline

Door de "inlinecss" variabele op true te zetten, activeer je de toepassing die ervoor zorgt dat CSS stylesheets uit de header worden omgezet naar inline attributen in de HTML code.

Het nagaan van clicks, opens en bounces

SMTPeter vervangt automatisch alle hyperlinks in je e-mails met eigen URLs. Op deze manier kunnen de verschillende events worden nagegaan. Het envelope address van de e-mails wordt ook automatisch omgezet naar een SMTPeter adres. Nu kan SMTPeter ook die events afhandelen. Je kunt deze toepassingen gemakkelijk uitzetten. Zie onderstaande JSON data:

{
  "recipient":  "john@doe.com",
  "mime":     "MIME-Version: 1.0\r\nFrom: <info@example.com>\r\n....",
  "trackclicks": false,
  "trackopens":  false,
  "trackbounces": false
}

De click tracking is automatisch geactiveerd. Dit betekent dat alle hyperlinks zijn ingesteld om clicks te traceren en na te gaan. Echter, sommige e-mail clients tonen een waarschuwing aan de gebruiks op het moment dat links zijn bewerkt. Dit is in sterkere mate het geval wanneer de link waarop geklikt kan worden, niet overeenkomt met de hyperlink. In dat geval kun je altijd de "preventscam" property opgeven, waardoor SMTPeter van de links afblijft en ze dus niet bewerkt:

{
  "recipient":  "john@doe.com",
  "mime":     "MIME-Version: 1.0\r\nFrom: <info@example.com>\r\n....",
  "trackclicks": true,
  "preventscam": true
}

De "preventscam" optie voorkomt dus de door SMTPeter bewerkte hyperlinks, zoals:

<a href="http://www.example.com">www.example.com</>

Instellingen voor Delivery Status Notifications

SMTPeter kan bounces voor je nagaan. Deze worden gestuurd naar jouw envelope adres. Je kunt deze toepassing aanzetten door het envelope address toe te voegen aan de JSON:

{
  "envelope": "your@address.com",
  "recipient": "john@doe.com",
  "mime": "MIME-Version: 1.0\r\nFrom: <info@example.com>\r\n....",
  "trackbounces": false
}

De bovenstaande JSON instrueert SMTPeter om geen bounces na te gaan. In dit geval geeft de JSON aan dat jouw eigen e-mailadres wordt gebruikt om berichten naar te sturen met betrekking tot de niet geleverde e-mails. Wees ervan bewust dat je ook een envelope adres moet toevoegen als je wel bounces wilt ontvangen.

Met de optionele DSN property kun je verder finetunen wat voor soort Delivery Status Notification berichten je wilt ontvangen. De DSN variabele accepteert een JSON object met vier optionele velden:

{
  "recipient":  "john@doe.com",
  "mime":     "MIME-Version: 1.0\r\nFrom: <info@example.com>\r\n....",
  "trackclicks": true,
  "preventscam": true,
  "dsn": {
    "notify":      "FAILURE",
    "ret":       "FULL",
    "envid":      "your-identifier",
    "orcpt":      "original@recipient.address.com"
  }
}

De "notify" property is de allerbelangrijkste. Je kunt specificeren voor welke soorten events een e-mail notificatie moet worden getriggerd. Mogelijke waardes zijn "NEVER", "FAILURE", "SUCCESS" of "DELAY". Een kommagescheiden lijst met waardes wordt ook ondersteund.

De "ret" waarde kan de waardes "FULL" of "HDRS" bevatten om te specificeren of de notificatie de gehele e-mail moet bevatten of slechts de headers.

De "envid" and "orcpt" velden kunnen worden gebruikt als je volledige controle wilt hebben over de extra data die meegestuurd wordt in de notificaties. De waarde van "envid" wordt bijgevoegd in de "original-envelope-id" property van het teruggestuurde status bericht. De "orcpt" waarde wordt gekopierd naar de "original-recipient" property.

Instelling voor embedded images

Het hebben van embedded afbeeldingen in je MIME kan soms wat problemen geven. SMTPeter kan de embedded afbeeldingen uit je MIME halen, hosten, en vervolgens de links herschrijven in het "html" gedeelte van de MIME naar de oorspronkelijke locatie. De optie kan worden geactiveerd door in de JSON op de "image" property een waarde mee te geven, genaamd: "hosted". De "default" waarde doet vanzelfsprekend niets.

{
  /* ..., */
  "images": "hosted"|"default"
}

Een e-mail taggen

Het is mogelijk om één of meerdere tags aan een mail te hangen. Deze tags kunnen vervolgens worden gebruikt om bijvoorbeeld clicks of opens te filteren. Stel, je stuurt een speciale e-mail over een kortingsactie die te maken heeft met het warme weer in de zomer. Je wilt uiteindelijk weten hoeveel clicks en opens deze actie oplevert. Elke e-mail voor deze zomeractie tag je bijvoorbeeld met de tag: "zomerActie2016". Vervolgens kun je de opens en clicks eenvoudig filteren aan de hand van de "zomerActie2016" tag om te zien hoeveel opens en clicks de actie heeft opgeleverd. Tags kunnen als array via de tags property toegevoegd worden aan de json:

{
  ...,
  "tags" : [
    "tag1",
    "tag2",
    ...
  ],
  ...
}

Een tag mag geen whitespace of puntkomma's bevatten.

Zet een aflevertijd

Het afleveren van e-mails gebeurt niet altijd direct. Zo kan bijvoorbeeld een e-mail server van de ontvangende partij tijdelijk offline zijn. Als je niet wil dat een e-mail na een bepaalde tijd nog afgeleverd wordt, kan je de maxdeliverytime property met een datum en tijdstip toevoegen aan de json:

{
  ...,
  "maxdelivertime" : "YYYY-MM-DD hh:mm:ss",
  ...
}

Merk op dat de datum en tijd in UTC zijn en dat het formaat nauw luistert, een ander formaat dan hierboven werkt niet. Als de maxdelivertime is verstreken, wordt het berichtje nooit afgeleverd. Je kan dit soort berichten terugvinden in de failure.logs. Merk op dat SMTPeter als standaard een bericht maximaal maar een dag probeert af te leveren.

Een bericht opnieuw versturen

Wanneer je een bericht hebt aangeboden via een van de API's en daar een message id als antwoord op hebt gekregen, dan is het mogelijk om op basis van dit message id het bericht opnieuw te versturen. Dit gebeurt met een HTTP POST naar www.smtpeter.com/v1/resend waarbij je enkel message als parameter meegeeft:

{
  "message": "aaabbbcccxxxzzz"
}

Het bericht wordt dan opnieuw opgebouwd op basis van alle waarden uit het oorspronkelijk bericht. De content en headers blijven gelijk. Berichten op basis van een template wijzigen niet wanneer het template in de tussentijd is geüpdatet.

Wanneer je een bericht opnieuw verstuurt, dan krijgt deze een nieuw message id. De events op het opnieuw verstuurde bericht worden gekoppeld aan dit nieuwe message id.

Meer informatie