DNS instellingen

Voor de volledigheid moet je, na het opzetten van je sender domains, de DNS records updaten om ervoor te zorgen dat je public keys voor DKIM ondertekening en je SPF en DMARC instellingen opgevraagd kunnen worden door email ontvangers.

SMTPeter host alle DNS records. Dit betekent dat je alleen CNAME record aan hoeft te maken die doorverwijst naar de DNS Records van SMTPeter. Hier is een API call voor: /dns. Deze geeft een lijst terug van alle aanbevolen DNS records die op je DNS server moeten staan.

(1) https://www.smtpeter.com/v1/dns/yourdomain.com/recommended
(2) https://www.smtpeter.com/v1/dns/yourdomain.com/selfhosted
(3) https://www.smtpeter.com/v1/dns/yourdomain.com/status

SMTPeter ondersteunt drie API calls: een om de aanbevolen DNS configuratie op te vragen, een om de DNS configuratie in te stellen als je geen gebruik wilt maken van CNAME records en een API call om te checken of alles correct is ingesteld.

DNS aanbevelingen

SMTPeter kan jouw DNS records niet aanpassen, omdat er geen toegang mogelijk is tot jouw DNS server. Echter, SMTPeter kan je wel laten zien hoe je een domein opzet. De API calls naar methode (1) en (2) geven een JSON object terug in het volgende formaat:

[
  {
    "name": "zero._domainkey.example.com",
    "type": "CNAME",
    "value": "dkimX0.smtpeter.com"
  },
  {
    "name": "one._domainkey.example.com",
    "type": "CNAME",
    "value": "dkimX1.smtpeter.com"
  },
  {
    "name": "two._domainkey.example.com",
    "type": "CNAME",
    "value": "dkimX2.smtpeter.com",
  },
  {
    "name": "example.com",
    "type": "MX",
    "value": "0 mail.smtpeter.com"
  },
  {
    "name": "clicks.example.com",
    "type": "CNAME",
    "value": "clicks.smtpeter.com"
  },
  {
    "name": "example.com",
    "type": "TXT",
    "value": "v=spf1 include:spfX.smtpeter.com -all"
  },
  {
    "name": "_dmarc.example.com",
    "type": "CNAME",
    "value": "dmarcX.smtpeter.com"
  }
]

De JSON bevat een array met DNS records die jij op je server moet zetten. Het grootste gedeelte bestaat uit CNAME records die verwijzen naar het domein van SMTPeter. Bij het correct instellen van je DNS Records verwijst het merendeel dus naar onze servers. Hierdoor kunnen we je DKIM keys roteren en beginnen met het beleid voor een goede DMARC reputatie. Je hoeft nu ook niet eens meer je DNS Records aan te passen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf de volledige controle te behouden. In dat geval maak je een API call (2) om de records te krijgen zonder CNAME's.

DNS status

Je kunt checken of alles correct is ingesteld als je de aanbevolen DNS Records hebt geïnstalleerd. Je doet dit met de volgende API methode:

https://www.smtpeter.com/v1/dns/yourdomain.com/status

SMTPeter vraagt je DNS Records op als je deze methode aanroept. Daarna worden deze vergeleken met de aanbevolen instellingen. SMTPeter rapporteert je als er iets niet klopt aan je instellingen. De output voor deze REST calls ziet er ongeveer zo uit:

{
  "dmarc":  "ok",
  "dkim":   "perfect",
  "spf":   "perfect",
  "mx":    "error",
  "a":    "perfect",
  "remarks": {
    "dmarc": "DMARC record not redirected to ours",
    "mx":  "Bounce domain is not pointing to mail.smtpeter.com"
  }
}

Je kunt zo makkelijk voor elke eigenschap zien of deze juist geconfigureerd zijn.

Zoals je in kunt zien in het voorbeeld, zijn er drie mogelijke waarden: "perfect", "ok" en "error". De status moet natuurlijk perfect zijn als je onze suggesties hebt gevolgd. Over het algemeen hoef je records niet meer aan te passen als ze eenmaal "perfect" zijn. Gebruik je niet onze aanbevolen instellingen en zijn de records wel valide?? Dan staat je status op "ok". Dit gebeurt bijvoorbeeld als je geen CNAME records hebt gebruikt voor het click domein, maar wel het juiste IP adres hebt ingesteld.

Tot slot, de eigenschap remarks wordt toegevoegd als een instelling niet op "perfect" staat. Hierin vind je suggesties om je records te verbeteren.

Meer informatie