Webhooks voor bounces

SMTPeter bewerkt normaal gesproken het envelope adres van alle e-mails die middels SMTPeter worden verstuurd. Dit wordt gedaan om bounces te traceren en ook om andere events te kunnen onderscheppen. Naast dat SMTPeter alles automatisch ontvangt, kan je er voor kiezen om zelf ook meldingen over Webhooks te ontvangen.

Type meldingen

De Webhook voor bounces traceert letterlijk alle meldingen die terug worden gestuurd naar het envelope adres. Dit betekent ook dat reguliere delivery status notifications, out-of-office replies en foutmeldingen worden teruggestuurd. Al deze type meldingen kun je ontvangen door de Webhook voor bounces op te zetten.

Bounces versus Delivery Status Notifications

SMTPeter verstuurt e-mails door middel van het SMTP protocol. Dit protocol staat remote servers toe om een bericht te accepteren of te weigeren. Geweigerde e-mails worden bijgeschreven op de failure logfile en respectievelijk ook toegevoegd aan de failure Webhook (zie diagram 1).

Diagram 1

Echter, het is mogelijk dat een bericht initieel geaccepteerd wordt, maar dat de server achteraf toch nog een bounce e-mail verstuurd waarin mede wordt gedeeld dat het bericht toch is geweigerd. Deze vorm van bounces duiden op een Delivery Status Notification en hebben een speciaal formaat. SMTPeter herkent ook deze type van bounces en schrijft ze naar de log files. Ook de failure Webhook wordt aangeroepen (zie diagram 2).

Diagram 2

Naast deze standaard Delivery Status Notifications zijn er nog vele andere berichten die terug worden gestuurd naar het envelope adres. Dit zijn bijvoorbeeld out-of-office e-mails, maar ook foutmeldingen over het feit dat de mailbox vol zit of het e-mailadres niet bestaat. Deze meldingen komen van servers die het officiƫle Delivery Status Notification niet respecteren. SMTPeter pakt deze meldingen ook gewoon op.

SMTPeter herkent dat deze meldingen niet naar de reguliere error log file moeten worden geschreven en stuurt ze dus naar de bounce log file en consequent ook naar de bounce Webhooks.

Variabelen

De bounce Webhook wordt door middel van het HTTP POST mechanisme verstuurd. De volgende variabelen worden dan ingevoerd:

Variabele Omschrijving
id Unieke ID voor het bericht dat de bounce triggerde
type Type actie dat de Webhook triggerde ('bounce')
timestamp Tijdstempel van de bounce (YYYY-MM-DD HH:MM:SS formaat)
time Unix tijd van de bounce
recipient E-mailadres waarnaar de originele mail werd verstuurd
envelope Adres om bounces aan te retourneren
mime De verstuurde MIME data (het bericht zelf)
tags De tags gelinkt aan de mail

De 'id', 'recipient' en 'tags' variabelen stellen je in staat om de klik te linken aan de originele verstuurde e-mail.

Meer informatie