Verzenden via REST API

SMTPeter heeft een eenvoudige en betrouwbare REST API ontwikkeld, waarmee je e-mails kunt versturen via het HTTP protocol. Stuur een POST request naar onderstaande URL om een e-mail te versturen:

https://www.smtpeter.com/v1/send?access_token={JOUW_API_TOKEN}

{JOUW_API_TOKEN} is de access token die je via het dashboard kunt opvragen. De body van de POST request, met daarin de content van de e-mail, kunnen als JSON worden meegegeven. De opmaak van de request ziet er dan als volgt uit:

POST /v1/send?access_token={JOUW_API_TOKEN} HTTP/1.0
Host: www.smtpeter.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 246

{
  "recipient":  "john@doe.com",
  "from":     "info@example.com",
  "to":      "john@doe.com",
  "subject":   "Dit is het onderwerp",
  "text":     "Dit is de inhoud"
}

SMTPeter gaat, nadat je een request hebt gedaan, meteen aan de slag. Er wordt een MIME (e-mail bericht) aangemaakt met de gespecificeerde "from", "to", "subject" en "text" velden. De e-mail wordt uiteindelijk op de juiste manier afgeleverd bij de opgegeven recipient.

De data die je meegeeft aan SMTPeter, kan uit verschillende variabelen bestaan. In bovenstaand voorbeeld wordt het e-mailbericht door SMTPeter opgemaakt, maar je kunt ook andere parameters gebruiken: bijvoorbeeld omdat je zelf al de MIME hebt opgemaakt of om te verwijzen naar een voorgedefinieerde template. Alle ondersteunde opties, bij het versturen van e-mail, zijn beschreven in de MIME door SMTPeter laten maken documentatie.

Verken de andere toepassingen

De REST API is uitgebreid en geeft je vrijheid in het maken van keuzes:

Alle beschikbare REST calls kun je hier vinden.