Opvragen van log files

Het loggen van data gebeurt bij SMTPeter volledig automatisch. Zo houdt SMTPeter onder meer de volgende events bij: afleveringen, bounces, kliks en opens. Deze log files zijn op te vragen via de REST API. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je opzoek bent naar een specifiek event. De flexibele API geeft je de mogelijkheid om het event naar keuze op te vragen. Je doet dit middels een van de volgende URls:

(1) https://www.smtpeter.com/v1/logfiles
(2) https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/DATE
(3) https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/FILENAME
(4) https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/FILENAME/header
(5) https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/FILENAME/json
(6) https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/FILENAME/xml

De bovenstaande methodes kunnen worden gebruikt (1) om te zien voor welke datums log files beschikbaar zijn, (2) om log files te bekijken voor een specifieke datum en (3-6) om een enkele log file op te vragen.

Beschikbare datums

Alle log files worden opgeslagen in mappen, geordend op datum. Je kunt een overzicht opvragen van alle 'beschikbare' datums, door de logfiles methode aan te roepen zonder een extra paramater mee te geven (zie de eerste methode hierboven). Dit geeft een JSON array terug met alle datums:

[ "2016-03-20", "2016-03-21", "2016-03-22" ]
// UTC tijd

Log files per datum

Je kunt een lijst opvragen met alle log files die beschikbaar zijn voor een specifieke datum. Hiervoor gebruik je de tweede methode. De datum kun je opvragen door het volgende formaat aan te houden: "YYYY-MM-DD".

[
  "attempts.2016-03-20.log",
  "clicks.2016-03-20.log",
  "opens.2016-03-20.log",
  "dmarc.2016-03-20.log"
]

De namen van de log files bestaan uit de volgende indeling PREFIX.DATE.log. De PREFIX verteld je wat voor soort event wordt gelogd. Dit is een lijst met bestaande prefixes:

Prefix Beschrijving
abuses log file informatie over misbruikrapportages ontvangen door SMTPeter
attempts log file informatie over alle beschikbare mails verzonden met SMTPeter
bounces log file informatie over het aantal bounces
clicks log file informatie over het aantal kliks
deliveries log file informatie over de afgeleverde mails
dmarc log file informatie over ontvangen DMARC rapporten
failures log file informatie over gefaalde pogingen
opens log file informatie over geopende mails
responses log file informatie over response mails ontvangen door SMTPeter

Downloaden van bestanden

Log files kunnen worden gedownload in CSV, JSON en XML formaat. Op deze manier kun je zelf kiezen waar je het liefst mee wilt werken. Je kunt een log file downloaden als CSV formaat door de een tag toe te voegen aan het eind van de REST API URL.

https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/attempts.2016-03-20.log/csv

Dit geeft een CSV bestand terug zonder variabelen. Je kunt een header toevoegen aan de call als je alle variabelen op de eerste regel van je CSV bestand wilt hebben.

https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/attempts.2016-03-20.log/csv/header

Je kunt de bestanden ook downloaden in JSON formaat. Voeg in dat geval "/json" toe aan het bestand dat je wilt downloaden.

https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/attempts.2016-03-20.log/json

De JSON bestaat uit een array met daarin JSON objecten. De properties hebben de namen van de verschillende variabelen. Deze namen worden aangegeven door de specifieke log files (zie bovenstaande tabel).

Tot slot, het downloaden van een XML formaat werkt identiek als de bovenstaande voorbeelden. Voeg "/xml" toe aan de bestandsnaam die je wilt downloaden.

https://www.smtpeter.com/v1/logfiles/attempts.2016-03-20.log/xml

Het XML bestand ziet er als volgt uit:

<records>
  <record>
    <NAME1>
      value1
    </NAME1>
    <NAME2>
      value2
    </NAME2>
  </record>
  <record>
    <NAME1>
      value1
    </NAME1>
    <NAME2>
      value2
    </NAME2>
  </record>
</records>

De naam kun je opvragen middels de instructies in bovenstaande tabel.

Meer informatie