Opvragen van events

Het loggen van data gebeurt bij SMTPeter volledig automatisch. Zo houdt SMTPeter onder meer de volgende events bij: afleveringen, bounces, clicks en opens. Deze log files zijn op te vragen via de REST API. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je opzoek bent naar een specifiek event. De flexibele API geeft je de mogelijkheid om het event naar keuze op te vragen. Je doet dit middels een van de volgende URls:

https://www.smtpeter.com/v1/events/messageid/MESSAGEID
https://www.smtpeter.com/v1/events/email/EMAILADRES
https://www.smtpeter.com/v1/events/template/TEMPLATEID
https://www.smtpeter.com/v1/events/tags/TAG1/OPTIONEELTAG2/OPTIONEELTAG3

Beschikbare parameters

Bij het opvragen van events kunnen extra opties worden meegegeven. Dit meegeven gebeurt door extra GET parameters aan de URL mee te geven. Dit meegeven kan door achter de access token een & te zetten, de naam van de optie op te geven, gevolgd door een = en de waarde van de optie. De volgende parameters kunnen aan de URLs als variabelen worden toegevoegd:

- **start**: De startdatum (jjjj-mm-dd) vanaf wanneer de events gedownload worden.
- **end**:  De (exclusieve) eind datum (jjjj-mm-dd) tot wanneer de events gedownload moeten worden.
- **tags**: Optionele tags waarop gefilterd kan worden.

Start en end parameters

De default instelling voor het tonen van calls is afhankelijk van het type event. Er wordt uitgegaan van een maand als er geen specifieke start en eind datum worden gespecificeerd.

Bij het opgeven van een startdatum (zonder einddatum), wordt vanaf de startdatum een maand weergegeven.

Bij het opgeven van een einddatum (zonder startdatum), wordt tot de einddatum de voorgaande maand weergegeven.

Bij het opgeven van een start- en einddatum (die verder dan een maand uit elkaar liggen), wordt vanaf de startdatum een maand weergegeven. De einddatum wordt dus genegeerd.

Houd er rekening mee dat de opgegeven data als UTC datum wordt geïnterpreteerd. Deze datum begint 1 of 2 uur later (afhankelijk van zomer- en wintertijd) dan de Nederlandse tijd. Houd er ook rekening mee dat de beperking van de periode tot een maand gewijzigd kan worden als de performance dit vereist.

Tags

Het is ook mogelijk om een tag mee te geven. Vanaf dat moment kunnen de events ook worden gefilterd op de tags. Het kan natuurlijk voorkomen dat je op meerdere tags tegelijkertijd wilt filteren. In dat geval kun je tags achter elkaar zetten en ze scheiden door middel van puntkomma's.

Geretourneerde informatie

Na het verzoek ontvang je de volgende JSON:

[
  {
    "type" : "open|click|failure|...",
    "data" : {
      "veldnaam1" : "data1",
      "veldnaam2" : "data2",
      /* ... */
    }
  },
  {
    "type" : "open|click|failure|...",
    "data" : {
      "veldnaam1" : "data1",
      "veldnaam2" : "data2",
      /* ... */
    }
  },
  /* ... */
]

Het type in de JSON geeft het type record. De beschikbare types staan in de onderstaande tabel. De beschikbare data wordt beschreven op de betreffende pagina van het type.

Type Beschrijving
attempt Algemene informatie over het bericht
bounce Informatie over een bounce
click Informatie over een gegenereerde klik
delivery Informatie over de aflevering
failure Informatie over een mislukte aflevering
open Informatie over wanneer een bericht is geopend
response Informatie over door SMTPeter ontvangen reacties

Events op basis van een MESSAGE ID

De volgende URL kan gebruikt worden om events, die betrekking hebben op een bepaalde message ID, op te vragen.

https://www.smtpeter.com/v1/events/messageid/MESSAGEID

Hierbij is de MESSAGE ID het betreffende message ID. Je krijgt vervolgens de events tot een maand na het tijdstip van verzenden van het bericht. Je kunt latere events downloaden door een start en/of end parameter op te geven.

Events op basis van een e-mailadres

De volgende URL kan gebruikt worden om informatie met betrekking tot een bepaald e-mailadres op te vragen.

https://www.smtpeter.com/v1/events/email/EMAILADDRESS

Hierbij is EMAILADDRESS het betreffende e-mailadres. Je krijgt de events tot een maand geleden. De events voor andere periodes kunnen worden gedownload door de optionele parameters start en/of end op te geven. Tevens kun je filteren op tags door de tags parameter op te geven.

Events op basis van een template

De volgende URL kan gebruikt worden om alle informatie met betrekking tot een bepaalde template adres op te vragen.

https://www.smtpeter.com/v1/events/template/TEMPLATEID

Hierbij is TEMPLATEID de ID van de betreffende template. Je krijgt vervolgens alle events tot een maand geleden. De events voor andere periodes kunnen worden gedownload door de optionele parameters start en/of end op te geven. Tevens kun je filteren op tags door de tags parameter op te geven.

Events op basis van tags

De volgende URL kan gebruikt worden om informatie met een tag op te vragen.

https://www.smtpeter.com/v1/tags/TAG

Hierbij is TAG de betreffende tag. Je krijgt vervolgens alle events tot een maand geleden. De events voor andere periodes kunnen worden gedownload door de optionele parameters start en/of end op te geven.

https://www.smtpeter.com/v1/tags/TAG1;TAG2;TAG3;...

De geretourneerde JSON bevat alleen de informatie van berichten die alle opgegeven tags bevatten. Ook hier kan eventueel gekozen worden voor een andere periode door een start en/of end parameter op te geven.

Meer informatie