Anti SPAM

SMTPeter neemt toestemming serieus. Als je een SMTPeter-account aanmaakt, ga je akkoord met het anti-spam-beleid.

Het is niet OK om mensen te spammen. Als je het probeert, sluiten we je SMTPeter-account direct, zonder vergoeding. Voordat we een beslissing maken, onderzoeken we alle potentiële spamincidenten. Als we echter ons besluit hebben genomen, handelen we snel.

Wat is spam?

Naar de definitie van het Spamhaus Project: Het woord "Spam" in de context van e-mail betekent "ongewenste bulkmail".

Wanneer is een bericht spam?

Een bericht is spam wanneer het zowel zonder toestemming verzonden is als bulkmail.

  • Ongewenste e-mail

    Ongewenst betekent dat de ontvanger geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verzenden van het bericht. Bijvoorbeeld: first-contact mailings, vacatures, verkoopmailings.

  • Bulkmail

    Bulk betekent dat het bericht als een deel van een grotere collectie berichten verstuurd is die allen (bijna) dezelfde content bevatten.

Spam in de woorden van SMTPeter: alle e-mail die je verzendt naar iemand (of iets) die geen expliciete toestemming gegeven heeft voor het ontvangen van jouw mailings. Spam is slecht, maar dat wist je al.